Nhà cung cấp giải pháp bảo mật dữ liệu FASOO

Tổng quan về công ty bảo mật Fasoo

Fasoo cung cấp nền tảng nội dung doanh nghiệp và bảo mật dữ liệu phi cấu trúc giúp khách hàng được bảo vệ, kiểm soát, theo dõi và phân tích thông tin quan trọng của doanh nghiệp đồng thời nâng cao năng suất. Thành lập từ năm 2000, Fasoo đã giúp khách hàng tạo ra một môi trường chia sẻ thông tin an toàn và đơn giản hóa việc cộng tác an toàn trong và ngoài nước.

Fasoo là một tổ chức của Hàn Quốc, có chi nhánh tại Mỹ. Có partner trên 50 quốc gia, 2500 khách hàng toàn cầu, 2 triệu user sử dụng giải pháp.

Giới thiệu về giải pháp của Fasoo

Về dịch vụ

Nền tảng bảo mật dữ liệu của Fasoo để tìm, phân loại, mã hóa và chia sẻ một cách an toàn các tệp nhạy cảm bất kể vị trí. Quản lý chính sách tập trung giúp đơn giản hóa việc phát hiện, phân loại và bảo vệ bằng cách không yêu cầu người dùng đưa ra quyết định về độ nhạy cảm của dữ liệu, giảm thiểu rủi ro bằng cách ngăn chặn việc chia sẻ trái phép dữ liệu nhạy cảm. Các chính sách có thể áp dụng các biện pháp kiểm soát đang sử dụng và bảo vệ tài liệu chi tiết, mở rộng các biện pháp kiểm soát truy cập kho lưu trữ, cho phép xem và chỉnh sửa các tài liệu được bảo vệ trên thiết bị di động, áp dụng các hình mờ hiển thị trên các tài liệu và màn hình được bảo vệ, đồng thời cung cấp các quy trình kiểm tra mở rộng để đáp ứng các yêu cầu quản lý và quản lý doanh nghiệp. Tất cả đều được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia hơn 20 năm kinh nghiệm của Fasoo.

Về giải pháp

Tìm kiếm và phân loại

Fasoo data radar giúp phát hiện và phân loại các dữ liệu nhạy cảm của bạn

Mã hóa và sử dụng

Fasoo DRM cho phép mã hóa các tệp tài liệu nhảy cảm, phân quyền cho người truy cập

Bảo mật chức năng in ấn

Fasoo smart print cho phép kiểm soát quyền và chức năng in ấn của dữ liệu

Bảo mật màn hình

Fasoo smart print cho phép gắn water mark trên mọi màn hình, cho biết nguồn đang truy cập

Giới thiệu các tính năng của giải pháp Fasoo

Các giải pháp của Fasoo cho phép bảo vệ dữ liệu nâng cao, giúp các tài liệu nhảy cảm của bạn luôn được an toàn. Việc truy xuất nguồn gốc và phát hiện việc rò rỉ dữ liệu cũng là trọng tâm mà các giải pháp của Fasoo đem tới.

 • Khám phá các tập tin trên PC (Windows, macOS)
 • Khám phá các tập tin trên máy chủ (Linux, Windows)
 • Phân loại tệp bằng thẻ siêu dữ liệu
 • Tự động mã hóa các tập tin nhạy cảm (Microsoft Office, PDF, hình ảnh, CAD/CAE, văn bản)
 • Kiểm soát quyền truy cập ở cấp độ chi tiết (người dùng, nhóm, vai trò/chức danh, tài liệu, v.v.)
 • Chỉ định bảo vệ toàn diện khi sử dụng (sao chép/dán, chỉnh sửa, in, chụp màn hình, hết hạn)
 • ID nhúng để theo dõi tài liệu và quản lý sử dụng
 • Quản lý ngoại lệ chính sách
 • Tích hợp với kho tài liệu
 • Chia sẻ tài liệu ra bên ngoài một cách an toàn
 • Truy cập an toàn các tập tin trên thiết bị di động/điện thoại thông minh
 • Theo dõi và cảnh báo tập tin tiên tiến nhất
 • Xem dữ liệu khám phá, phân loại và bảo vệ thông qua nhật ký và bảng điều khiển toàn diện
 • Áp dụng hình mờ màn hình động
 • Chặn việc sử dụng trái phép tính năng chụp/chia sẻ màn hình cho tài liệu và URL
 • Áp dụng hình mờ in động
 • Chặn hoặc che việc in nội dung nhạy cảm
 • Điều khiển in trên bất kỳ máy in nào
 • Kiểm tra hoạt động in và sàng lọc thông qua ghi nhật ký và phân tích nâng cao
 • Tích hợp với Active Directory hoặc các dịch vụ thư mục LDAP khác
 • Chính sách quản lý tập trung

Đơn vị cung cấp giải pháp bảo mật Fasoo tại Việt Nam

MVTech hân hạnh là đơn vị cung cấp và phân phối chính các giải pháp bảo mật dữ liệu của Fasoo tại thị trường Việt Nam. Giải pháp Fasoo Enterprise DRM cho phép doanh nghiệp, tổ chức bảo vệ, quản lý và theo dõi các tài liệu nhạy cảm để đáp ứng bảo mật nội bộ và quy định của tất cả vòng đời của tài liệu.

Giải pháp bảo mật

Most Recent Posts

 • All Post
 • Chưa phân loại
 • Đối tác
 • Giải pháp an toàn dữ liệu & truy cập
 • Giải pháp bảo mật Cloud
 • Giải pháp xây dựng SOC/NOC
 • Kiến thức
 • Kiến thức và tài liệu
 • Tin tức
 • Tuyển dụng

Đăng ký tư vấn