Giải pháp bảo mật đám mây CNAPP Sysdig

Nền tảng bảo mật CNAPP của Sysdig

CNAPP – giải pháp bảo mật & an ninh mạng giảm thiểu rủi ro trên hệ thống đám mây

Thống nhất các giải pháp bảo mật đám mây của bạn

Mỗi giây trên môi trường đám mây đều quan trọng. Sysdig là nền tảng bảo mật đám mây duy nhất trong ngành cung cấp độ phủ sóng rộng và có chiều sâu về thông tin thiết bị cần bảo vệ trong môi trường điện toán đám mây của doanh nghiệp bạn. Bảo mật từng giây với Sysdig

Bảo mật tất cả trên hệ thống Cloud của bạn

Cloud Detection and Response

Ngăn chặn các cuộc tấn công nhanh hơn với khả năng phát hiện theo thời gian thực và tầm bao phủ end-to-end

Vulnerability Managament

Quét các lỗ hổng chỉ mất vài giây và đưa gia đánh theo tiêu chuẩn CVE

Posture Management

Đưa ra các đánh giá tổng quát về tình trạng bảo mật của hệ thống đám mây

Permission and Entitlements

Xác định người dùng và danh tính và quản lý quyền truy cập

Hệ thống bảo mật đám mây CNAPP là gì?

CNAPP là gì?

Nền tảng bảo vệ ứng dụng gốc trên đám mây (Cloud Native Application Protection Platforms – CNAPP) kết hợp chức năng Quản lý tình trạng bảo mật đám mây (Cloud Security Posture Management – CSPM), Bảo vệ khối lượng công việc trên đám mây (Cloud Workload Protection – CWP), Quản lý quyền cơ sở hạ tầng đám mây (Cloud Infrastructure Entitlement Management – CIEM) và bảo mật Phát hiện và phản hồi đám mây (Cloud Detection and Response – CDR) vào một nền tảng bảo mật. Các khả năng tích hợp này cho phép DevOps vận chuyển ứng dụng nhanh chóng mà vấn đề bảo mật không trở thành nút thắt cổ chai, đồng thời cho phép các nhóm bảo mật quản lý rủi ro và bảo vệ khỏi các cuộc tấn công. 

Ưu điểm của giải pháp

Thông tin chi tiết về thời gian chạy giúp bạn nhanh chóng ưu tiên và giảm thiểu rủi ro, phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa cũng như mở rộng quy mô bảo mật đám mây.

Cloud Attack Graph giúp các nhóm bảo mật liên kết, bối cảnh hóa và ưu tiên dữ liệu từ nhiều nguồn để xác định rủi ro thực sự trong vài giây.

Ưu tiên các rủi ro một cách liền mạch, nâng cao hiệu quả giảm thiểu và củng cố chiến lược và tư thế bảo mật doanh nghiệp của bạn với bối cảnh thời gian thực.

Tại sao các nhóm bảo mật và DevOps cần giải pháp CNAPP

Khoảng cách về khả năng hiển thị khi chuyển sang đám mây và vùng chứa: Các nhà phát triển được trao quyền đang định cấu hình cơ sở hạ tầng theo ý muốn và triển khai các dịch vụ vi mô được đóng gói chỉ bằng một nút bấm. Giờ đây, bạn có khối lượng công việc động với số phiên bản điện toán được đóng gói nhiều hơn 10–100 lần, khối lượng lớn tài sản đám mây với hoạt động động cần theo dõi cũng như các quyền IAM lộn xộn và quá dễ dãi để quản lý. Nếu không có một công cụ duy nhất để phân tích các nguồn dữ liệu này, các điểm mù sẽ xuất hiện và có rất nhiều rủi ro.

Các giải pháp điểm không hiệu quả : Thông thường, khách hàng phải chọn trong số nhiều giải pháp hoặc thậm chí chọn nhà cung cấp kết hợp quy trình làm việc từ nhiều lần mua lại. Bất kể cách tiếp cận nào, các công cụ này đều không giao tiếp với nhau và chia sẻ ngữ cảnh. Các nhóm đang gặp khó khăn khi tìm hiểu các phát hiện lỗ hổng khác nhau, vi phạm tư thế hoặc các mối đe dọa, buộc họ phải giải quyết các vấn đề dưới dạng các vấn đề chỉ xảy ra một lần thay vì giải quyết chúng dưới dạng danh sách xếp chồng ưu tiên dựa trên rủi ro và tác động.

Thiếu nhân tài . Các nhóm phát triển và cơ sở hạ tầng mở rộng nhanh hơn các nhóm bảo mật và thiếu nhân tài về bảo mật dựa trên nền tảng đám mây. Khách hàng đang mong muốn hợp tác với một nhà lãnh đạo đáng tin cậy trong lĩnh vực này, một người có thể cung cấp quy trình làm việc có chính kiến ​​để giải quyết những thách thức này.

Giải pháp bảo mật

Most Recent Posts

  • All Post
  • Chưa phân loại
  • Đối tác
  • Giải pháp an toàn dữ liệu & truy cập
  • Giải pháp bảo mật Cloud
  • Giải pháp xây dựng SOC/NOC
  • Kiến thức
  • Kiến thức và tài liệu
  • Tin tức
  • Tuyển dụng

Đăng ký tư vấn