Giải pháp bảo mật dữ liệu Fasoo Enterprise DRM

Fasoo Enterprise DRM là một giải pháp bảo mật tập trung vào tệp tin tiên tiến nhất, cho phép tổ chức bảo vệ, kiểm soát và theo dõi tài liệu nhạy cảm. Giải pháp này được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu bảo mật khác nhau của các giai đoạn khác nhau trong vòng đời của tài liệu.

Giải pháp cung cấp quản lý quyền doanh nghiệp dựa trên thuộc tính với việc kết nối động tích hợp với hệ thống back-end thông qua mã hóa và các API xác thực. Việc kết nối động sử dụng một tập hợp rất phong phú các thuộc tính ngữ cảnh. Người dùng không được đặt tên (ngoại vi) xác thực dựa trên email mà không cần quản lý thông tin xác thực bên ngoài.

Fasoo đã nhận thức được sự phức tạp khi xác định các chính sách bảo mật hoàn hảo bằng cách đơn giản hóa việc quản lý các ngoại lệ, tận dụng phân tích hành vi và cung cấp thông tin cho tổ chức về tối ưu chính sách. Tổ chức có thể sử dụng thông tin này để tối ưu chính sách phòng ban

Bảo mật lấy dữ liệu làm trung tâm ( Data Centric Security)

Bảo vệ, kiểm soát và theo dõi các tài liệu nhạy cảm ở trạng thái lưu trữ, đang chuyển tiếp và được sử dụng liên tục trên mọi thiết bị vào bất kỳ lúc nào trong toàn bộ vòng đời của tài liệu. Bằng cách mã hóa tệp và thêm các biện pháp kiểm soát chi tiết, bạn có thể hạn chế việc chỉnh sửa, in và chia sẻ nội dung nhạy cảm với những người dùng trái phép cả trong và ngoài tổ chức của mình. Fasoo Enterprise DRM (quản lý quyền kỹ thuật số) hay đôi khi được gọi là quản lý quyền thông tin (IRM) giúp bạn quản lý các mối đe dọa nội bộ, ngăn chặn vi phạm dữ liệu và thực thi mức bảo vệ cao nhất đối với dữ liệu phi cấu trúc.

Ưu điểm của giải pháp Fasoo Enterprise DRM

Thực thi mức độ bảo vệ cao nhất cho dữ liệu phi cấu trúc

Bảo vệ, kiểm soát và theo dõi mọi định dạng tài liệu, bao gồm cả các dẫn xuất tệp, để đáp ứng các yêu cầu bảo mật của bạn bất kể vị trí tệp. Bằng cách mã hóa và gán quyền kiểm soát truy cập động cho các tệp nhạy cảm, bạn đảm bảo rằng chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập nội dung bên trong.

Quản lý tập trung đơn giản hóa việc bảo mật cho người dùng

Triển khai và quản lý các chính sách bảo mật một cách tập trung để tài liệu được bảo vệ ngay khi người dùng tạo hoặc tải xuống từ hệ thống thông tin, đám mây hoặc bất kỳ kho lưu trữ tài liệu nội bộ nào mà không làm gián đoạn quy trình làm việc của người dùng.

Áp dụng các chính sách ngoại lệ để giảm thiểu rủi ro quản lý thay đổi

Giảm tác động của bảo mật đến năng suất bằng cách đơn giản hóa việc quản lý các trường hợp ngoại lệ, tận dụng phân tích hành vi và cung cấp cho tổ chức thông tin liên quan đến tối ưu hóa chính sách bảo mật.

Kiểm soát dữ liệu đang sử dụng Ngăn chặn các mối đe dọa nội bộ

Điều gì xảy ra ngày nay với các giải pháp truyền thống sau khi người nội bộ có được quyền truy cập vào tệp? Đó là quyền miễn phí để sao chép, cắt, dán, chia sẻ và lưu trữ dữ liệu nhạy cảm của công ty theo ý muốn. EDRM cho phép các tổ chức kiểm soát bằng các quyền chi tiết nhằm hạn chế cách người nội bộ sử dụng dữ liệu nhạy cảm của bạn.

Giải pháp bảo mật

Most Recent Posts

  • All Post
  • Chưa phân loại
  • Đối tác
  • Giải pháp an toàn dữ liệu & truy cập
  • Giải pháp bảo mật Cloud
  • Giải pháp xây dựng SOC/NOC
  • Kiến thức
  • Kiến thức và tài liệu
  • Tin tức
  • Tuyển dụng

Đăng ký tư vấn